Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

13:19 15/05/2024

3 phút đọc

Techlade.vn (“Techlade”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách Quyền riêng tư này (“Chính sách”) giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web Techlade.vn (“Trang web”) hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”).

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn đăng ký nhận bản tin, tạo tài khoản hoặc bình luận về bài đăng. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân khi bạn truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin không cá nhân này có thể bao gồm trình duyệt web và hệ điều hành của bạn, trang web mà bạn truy cập trước khi đến Trang web của chúng tôi và địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin không cá nhân để phân tích xu hướng, quản lý Trang web và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn Dịch vụ, liên hệ với bạn về tài khoản của bạn và gửi cho bạn các bản tin và thông tin tiếp thị. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web và để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin không cá nhân để phân tích xu hướng, quản lý Trang web và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin không cá nhân để cung cấp cho bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu.

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người cần thông tin đó để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu theo yêu cầu của pháp luật hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc quyền lợi của những người khác.

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Bảo mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể chọn không nhận các bản tin tiếp thị của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong bất kỳ bản tin nào mà bạn nhận được. Bạn cũng có thể cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách sửa đổi trên Trang web.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Lưu ý

Chính sách Quyền riêng tư này chỉ dành cho Trang web và Dịch vụ của Techlade.vn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách quyền riêng tư của các trang web hoặc dịch vụ khác mà bạn có thể truy cập thông qua Trang web của chúng tôi.

Chia sẻ bài viết: